Tin tức

Chế độ bảo hành sản phẩm

Trang sức bạc (dây chuyền bạc, nhẫn bạc, mặt dây bạc...)

  1. Sản phẩm sẽ được làm sạch miễn phí vĩnh viễn. Bảo hành chất lượng BẠC 92,5%
  2. Sản phẩm được sửa chữa miễn phí 01 lần trong vòng 01 tháng (không áp dụng cho sản phẩm khuyến mại). Ngoài 01 tháng khách hàng sẽ thanh toán một khoản chi phí nhỏ.
  3. Không Bảo Hành trong trường hợp dây chuyền bị đứt gãy.
  4. Công ty không thu mua lại sản phẩm.
  5. Xin vui lòng mang theo phiếu Bảo Hành khi cần sửa chữa hay làm sạch sản phẩm.

 Điều kiện bảo hành đồng hồ hợp kim:

  1. Bảo hành máy 01 năm
  2. Đá được nhà SX bảo hành. Trường hợp rơi đá, khách hàng thanh toán một khoản chi phí nhỏ (Tiền vận chuyển đá hoặc chi phí chuyển sang nhà SX)

 Điều kiện bảo hành đồng hồ BẠC:

  1. Bảo hành máy 01 năm
  2. Sản phẩm sẽ được làm sạch miễn phí vĩnh viễn. Bảo Hành đúng chất lượng BẠC 92,5%
  3. Đá được nhà SX bảo hành. Trường hợp rơi đá, khách hàng thanh toán một khoản chi phí nhỏ (Tiền vận chuyển đá hoặc chi phí chuyển sang nhà SX)

 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: