Thành tựu

Các giải thưởng
Với những nỗ lực không ngừng, BẠC SQB liên tục nhận được những bằng khen, giải thưởng cao
quý của Nhà nước, các Bộ, Ban ngành Chính phủ dành cho các sản phẩm, thương hiệu và cá
nhân lãnh đạo xuất sắc .
 
Bạc SQB nhận Cúp Thương hiệu đẳng cấp – uy tín
Sáng ngày 2/11/2014, Bạc SQB đã vinh dự đón nhận Cúp “Thương hiệu đẳng cấp
– uy tín” do Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam phối hợp Hội Nghệ nhân và
Thương hiệu Việt Nam tổ chức nhân Kỉ niệm 25 thành lập Hội Mỹ nghệ Kim hoàn
đá quý VN.